Menighedsplejens Årsmøde 2021

Mandag den 31. maj kl. 16 i Skriftestolen i Vor Frue Kirke

Dagsorden 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab 2020
  4. Budget 2021
  5. Indkomne forslag - skal være formand Signe Malene Berg senest og skriftligt i hænde 14 dage inden årsmødet på mail: smb@km.dk
  6. Valg – jf. vedtægterne
  7. Eventuelt

Alle fremmødte medlemmer af folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i sognet, har stemmeret ved årsmødet. Vedtægter forefindes her på siden eller kan mailes ved forespørgsel hos smb@km.dk.


Hvad er Vor Frue Sogns Menighedspleje?

Menighedspleje er en selvstændig, frivillig sammenslutning, tilknyttet et sogn i folkekirken, med ansvar for sociale opgaver, fx økonomisk støtte og maduddeling (især ved juletid), finansieret ved indsamling. 

Den første menighedspleje i Danmark blev oprettet i 1873 i København. Ti år senere blev den første knyttet til en sognekirke (Trinitatis Kirke i København). 

Forbilledet var hentet i Tyskland, hvor menighedspleje bestod i hjemmesygepleje udført af protestantiske diakonisser, som var knyttet til den lokale sognekirke. 

Før ca. 1960 tilbød mange danske menighedsplejer gratis sygepleje til fattige; denne funktion blev med tiden overtaget af kommunal hjemmesygepleje. 

I nogle sogne har menighedsplejen ansvar for ansættelse af sognemedhjælpere, ældremøder eller besøgstjeneste. Begrebet anvendes også i den katolske kirke i Danmark.

Formålsparagraffen, vedtægternes § 1  Vor Frue Sogns Menighedspleje:

Vor Frue Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der er tilsluttet Samvirkende Menighedsplejer.

Vor Frue Sogns Menighedspleje har til formål at forestå et diakonalt og socialt omsorgsarbejde i Vor Frue Sogn i København. 

Desuden er det Vor Frue Sogns Menighedsplejes opgave at fremme menighedslivet i Vor Frue Sogn ved afholdelse af møder, udflugter, studiekredse og andre arrangementer efter bestyrelsens skøn. 

Institutionen har sit hjemsted i Københavns Kommune. Institutionens formue er henlagt til ovennævnte formål.

Vor Frue Sogns Menighedspleje består af en bestyrelse på 8 medlemmer. Desuden deltager Vor Frues tre kirke- og kulturmedarbejdere i bestyrelsesmøderne.

Se eller download menighedsplejens årsberetning fra 2016

Se eller download flyer med information om Menighedsplejen i Vor Frue Sogn.  

Formand:
Signe Malene Berg
E-mail: pastorberg@domkirken.dk

Næstformand:
Anne Dorte Schwartz-Nielsen
E-mail: ando0853@gmail.com

Medlemmer: 
Steffen Ringgaard Andresen
Eva-Maria Schwarz
Lisbeth Maindal
Bent Sloth
Lindy Rosborg
Thomas Andersen 

Besøgstjeneste i private hjem: 
Lotte Schriver
Mob: 61 61 62 26
E-mail: Lotte@domkirken.dk

Hjemløse i kirken:
Susanne Torgard
Mob: 61 61 62 20
E-mail: Susanne@domkirken.dk

Hugs & Food – domkirkens spise- og værested for hjemløse i København
Justine Michell, daglig leder
Mobil: +45 51 17 05 17
E-mail: justine@hugsandfood.com
Web: www.hugsandfood.com